Investoři, vítejte

VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZÁKAZNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI:

V roce 2016 jsme navzdory mnoha výzvám na globálním trhu dosáhli velmi dobrých výsledků. Obchodní model společnosti Quaker, založený na důvěrných vztazích se zákazníky a vyváženém přístupu k růstu, nadále funguje skvěle.

Jedním z měřítek našeho úspěchu i je pokračující získávání podílu na trhu. V roce 2016 jsme zvýšili podíl na klíčových trzích. V průběhu roku jsme generovali silný peněžní tok a naše bilance dosáhla na konci roku čistého hotovostního zůstatku navzdory 12 akvizicím od roku 2010.

V roce 2016 dosáhla společnost Quaker po sedmé v řadě rekordních výsledků v oblasti non-GAAP výnosů a upraveného zisku EBITDA. Non-GAAP výnosy na rozpočítanou akcii vzrostly o 4% na 4,60 USD v porovnání se 4,43 USD v roce 2015 a upravený zisk EBITDA vzrostl o 5% na 106,6 milionů USD v porovnání se 101,6 miliony USD v roce 2015, a to navzdory tomu, že byly výnosy ze 4% negativně ovlivněny devizovým trhem. Prodeje v hodnotě 746,7 milionů USD, které posiloval silný růst objemu produktů, se od předchozího roku mírně zvýšily, i když převody světových měn negativně ovlivňovaly hodnotu amerického dolaru. Díky čistému provoznímu peněžnímu toku ve výši 73,8 milionů USD za minulý rok má společnost Quaker více zisku než pohledávek a naše bilance zůstává silná. To nám umožňuje podporovat iniciativy budoucího růstu, provádět akvizice a poskytovat peněžní výnos našim akcionářům.

VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO AKCIONÁŘE Náš celkový výnos pro akcionáře činil v roce 2016 68%. Průměrná cena za akcii vzrostla v roce 2016 na 94,7 USD, což je pro společnost Quaker další historické maximum, které představuje 14% nárůst oproti hodnotě 83,3 USD v roce 2015. V červenci jsme také zvýšili hodnotu dividend, a tak společnost Quaker již 45. rok po sobě udržela nebo zvýšila hodnotu dividend vyplácených akcionářům. Zaujímáme vyvážený přístup k přidělování hotovosti tím, že vyhodnocujeme akvizice, dividendy i akciové odkupy. Naší hlavní prioritou je provádět akvizice, které rozvíjejí a posilují náš podnik, protože se domníváme, že je to nejlepší zdroj vytváření hodnot. Pokud se však neobjeví správné příležitosti k akvizicím, jsou naší další volbou pro použití dostupné hotovosti dividendy a odkupy akcií společnosti Quaker, díky kterým můžeme vracet hodnotu akcionářům. V roce 2016 jsme zakoupili akcie v hodnotě téměř 6 milionů USD za průměrnou cenu přibližně 70 USD za akcii.

V roce 2016 společnost Quaker nadále těžila z programu restrukturalizace a z dalších iniciativ pro zeštíhlení nákladů zahájených v roce 2015, které snížily naše prodejní, obecné a režijní výdaje. Jsme i nadále odhodláni přistupovat ke správě nákladů ukázněně.

VYVÁŽENÝ PŘÍSTUP K RŮSTU Společnost Quaker v roce 2016 nadále čelila nejistotám na globálních trzích, včetně pomalejšího růstu v Číně a slabé ekonomiky v Brazílii. Kromě toho byl globální růst v produkci oceli, na našem největším trhu, v roce 2016 relativně nízký. Abychom tyto negativní síly kompenzovali, využili jsme náš vyvážený, univerzální přístup k růstu, který vychází z celé řady strategicky vyvinutých zdrojů, což nám pomáhá překonat typické tempo růstu na trzích. Naše strategie zahrnuje dobrou pozici na rozvojových trzích, zvyšování podílu na trzích a provádění nových akvizic spolu s využíváním akvizic, které jsme již získali. To vše nám pomáhá dosahovat zisků, ačkoliv určité odvětví, oblast nebo zákaznická skupina zažívá období zpomalení růstu. Tento přístup nám dobře posloužil i v roce 2016.

Koncem loňského roku společnost Quaker získala Lubricor Inc., kanadskou společnost pro zpracování kovů. Zákaznická základna společnosti Lubricor nám pomůže posílit pozici u klíčových dodavatelů automobilových součástí. Akvizice společnosti Quaker zároveň poskytují přístup k novým technologiím, které můžeme využít jinde. V roce 2016 jsme mimo jiné pokračovali v zavádění nových technologií získaných z našich akvizic v oblasti specializovaných maziv, válcování hliníku za tepla, lití, pasivace a cínování. Ačkoliv zavádění nějakou dobu trvá a stále jsme v počátečních fázích, již si začínáme uvědomovat výhody využívání naší stávající zákaznické základny a globálního dosahu při rozvoji těchto podniků.

Před čtyřmi lety například společnost Quaker získala malý, relativně mladý podnik specializující se na technologie a aplikace cínování. V době akvizice podnik získal kontrakty na čtyři výrobní linky na cínování a prokázal, že dokáže výrobcům přinést vyšší hodnotu než konkurence. V rámci společnosti Quaker členové týmu zjistili, že síla pověsti naší značky a její obchodní model posílily jejich konkurenční výhodu a usnadnily jim získávání dalších zakázek. Nyní je tato akvizice plně integrována do společnosti Quaker a my získáváme tržní podíl v oblasti cínování. V roce 2016 společnost Quaker přestavěla 16 linek na cínování a v plánu má dalších pět na rok 2017 – pro dosažení celkového počtu 21. Věříme, že dokážeme tento trh globálně rozvíjet.

Díky akvizici výrobce speciálních maziv, která proběhla v roce 2015, se společnosti Quaker otevřely nové příležitosti na trhu, jehož hodnota se odhaduje na 1 miliardu USD. V roce 2016 jsme dosáhli několika významných úspěchů. Získali jsme zakázku na maziva od velkého zákazníka v oblasti oceli v Severní Americe a nahradili tak dalšího klíčového dodavatele. Dále jsme vstoupili do segmentu válcování hliníku za tepla v Číně, když jsme získali zakázky ve čtyřech válcovnách. Nadále se nám daří získávat obchodní zakázky po celém světě, což nám umožňuje předvést své schopnosti v oblasti maziv. Využívání těchto a dalších nově získaných technologií je klíčovou součástí našeho celkového růstu a hnací síla našeho finančního úspěchu.

PARTNERSTVÍ SE ZÁKAZNÍKY NA KAŽDÉM KROKU PROCESU Model společnosti Quaker založený na důvěrném vztahu se zákazníky zůstává klíčovým faktorem naší schopnosti překonat konkurenci a rozšiřovat podíl na trhu. Věříme v partnerství se zákazníky, v navázání kvalitních vztahů na všech úrovních a poskytování výjimečných produktů a služeb. To nám pomáhá se výrazně odlišit od konkurentů, z nichž někteří v reakci na útlum trhu snížili úroveň svých služeb.

V roce 2016 jsme svůj závazek k udržení důvěrných vztahů se zákazníky pozvedli na novou úroveň tím, že jsme investovali do rozvoje lepších procesů a nástrojů pro všechny pracovníky, kteří jednají se zákazníky. Tuto iniciativu nazýváme OneQuaker. Prostřednictvím této snahy jsme zkombinovali všechny osvědčené postupy, principy a myšlenky, které nám tak skvěle fungují, do jediného přístupu k řízení vztahů se zákazníky. Do října roku 2016 byl program OneQuaker zaváděn v každé oblasti a probíhalo školení více než 400 spolupracovníků v sedmi jazycích. Program OneQuaker zlepšuje naši schopnost získávat zakázky a zrychluje náš růst prostřednictvím zjednodušení a zefektivnění spolupráce, což je jedna ze silných stránek společnosti Quaker. Vylepšená možnost spolupráce staví naše spolupracovníky do lepší pozice než kdy dříve, protože mohou aktivně usilovat o poskytování těch nejhodnotnějších řešení našim zákazníkům. Výsledky této investice se začnou projevovat v roce 2017 a později.

ROZPOZNÁNÍ HODNOTY NAŠICH LIDÍ Úspěch společnosti Quaker v roce 2016 byl také přímým důsledkem kvality a odhodlání našich lidí. Měli jsme štěstí, že se nám podařilo získat lidi z různých organizací, kteří s sebou přináší různé myšlenkové postupy a přístupy k novým výzvám. Společnost Quaker zároveň těží z nízké míry fluktuace, a ta je klíčová pro dlouhodobé vztahy, které si chceme vybudovat se zákazníky. A zde pro nás znovu pracuje náš vyvážený přístup. Když jsou nyní všichni zaměstnanci pracující se zákazníky vyškoleni v programu OneQuaker, jsme přesvědčeni, že dokážeme tyto vztahy ještě více posílit.

VÝHLED DO BUDOUCNA Spolu s tím, jak společnost Quaker vstupuje do roku 2017, hledíme vstříc světlé budoucnosti. Očekáváme, že navzdory výzvám na globálním trhu dosáhneme růstu. Tolik toho hraje pro nás: silná bilance, osvědčený obchodní model, vyvážený přístup k růstu, který kombinuje různé strategie, a pracovní síla, která je lépe než kdy jindy vybavena k navázání a budování silných vztahů se zákazníky. Věřím ve schopnost společnosti Quaker udržet si naše úspěchy v oblasti růstu i v nadcházejících letech.

S pozdravem,

signature

 

Michael F. Barry
předseda představenstva, výkonný ředitel a prezident

 

Cena akcií

KWR (kmenové akcie)
Burza NYSE
Cena $
Změna (%) %
Množství #
Údaje

Kontaktní informace

Hlavní kontakt pro vztahy s investory

Irene M. Kisleiko
zástupkyně tajemníka a vedoucí, Vztahy s investory
Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park,
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
Telefonní číslo: 610.832.4119
Fax: 610.832.4496
E-mail: Irene_Kisleiko@quakerchem.com

Investors Section

Click here to view